گزیده‌های تاریخی

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۳/ کمونیست‌کُشی نشود

صورت‌جلسات شورای انقلاب-۳/ کمونیست‌کُشی نشود

موسوی اردبیلی: برای الکلی‌ها یک کارخانه درست کنند و با کوپن به آن‌ها [مشروبات الکلی] بدهند./ خامنه‌ای: شکنجه جایز نیست. مثل دولت قبلی می‌شویم./ طالقانی: آقای خلخالی آدم عادل است، ولی معتدل نیست.