مطالب مرتبط با کلید واژه

رسول جعفریان


از تمجید نوه امام تا انتقاد نواده مخبرالدوله/ نگاهی به بازتاب پخش سریال قهوه تلخ

از تمجید نوه امام تا انتقاد نواده مخبرالدوله/ نگاهی به بازتاب پخش سریال قهوه تلخ

رسول جعفریان: ارزش قهوه تلخ از نظر تاریخی با برخی از فیلم‌هایی که گاه و بیگاه در حوزه تاریخ معاصر پخش می‌شود، نه تنها کمتر نیست بلکه از جهاتی زیاد‌تر هم هست...جهانگیر هدایت: نام بردن و مسخره‌ کردن کسانی که واقعی هستند و در تاریخ ایران نقش مسلم و معینی داشته‌اند، چه شأن نزولی دارد؟

ادامه مطلب