مطالب مرتبط با کلید واژه

حجاریان


سعید حجاریان در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راست‌ها به هاشمی پشت کردند

سعید حجاریان در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راست‌ها به هاشمی پشت کردند

ورود نظامی‌ها به اقتصاد کار خوبی بود...توسعه در زمان هاشمی ناموزون بود...خاتمی گفت تهاجم فرهنگی یعنی من. استعفا بدهم مشکل حل خواهد شد...هاشمی در مبارزه با فساد جدی بود...ما می‌گفتیم هیچ برنامه‌‌نویسی نباید در صورت شکست بگوید برنامه من به دلیل سیاسی شکست خورد بلکه باید از ابتدا مسائل سیاسی را هم در برنامه خودش بگنجاند...استان شدن بعضی شهرها برای راضی کردن مردم بود...هاشمی تصور می‌کرد برنامه اقتصادی به اندازه‌ کافی جوابگوی همه مشکلات خواهد بود.

ادامه مطلب