مطالب مرتبط با کلید واژه

کودتای 28 مرداد


مردمی که پشت مصدق نایستادند

مردمی که پشت مصدق نایستادند

بعد از نخست‌وزیری مصدق حجم سرمایه‌گذاری افت کرد... حس بلاتکلیفی برآمده از تفوق حزب توده بود...سقوط مصدق پایان غمباری بود برای آغازی نویدبخش.

ادامه مطلب
محمد شمس لنگرودی، شاعر: مصدق نماد بازگشت به هویت ایرانی است

محمد شمس لنگرودی، شاعر: مصدق نماد بازگشت به هویت ایرانی است

پس از ۲۸ مرداد «شعر شکست» به وجود آمد؛ گونه‌ای که با طبع ما سازگار بود. تعدادی کمی از شاعران ما بودند که طبعشان با ادبیات ضجه سازگار نبود که به گمان من شاملو و سهراب سپهری و فروغ فرخزاد استثناهای آن سال‌ها بودند...شاید موجه‌ترین شکستی که در این سال‌ها توانستیم با آن همراه شویم کودتای ۲۸ مرداد است...ما از گریه و ضجه لذت می‌بریم، بعد از ۲۸ مرداد مشروعیتی به این موضوع داده شد تا با آرامش خاطر ضجه کنیم...مصدق مبرا از خطا نبود اما به دلیل فرهنگ تقدس‌گرایی سعی می‌کنیم خطاهایش را نبینیم.

ادامه مطلب
یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار: مصدق فرزند عصر روشنگری است

یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار: مصدق فرزند عصر روشنگری است

عامل شکست مذاکرات نفت، بریتانیا و آمریکا بودند که هرگز پیشنهاد مورد پسندی ارائه نکردند...کودتای ۲۸ مرداد ارتباط بسیار اندکی با بحث کمونیسم داشت. کمونیسم عامل ترس و وحشت بود که بریتانیا مایل بود از آن استفاده کند...در کودتای ۲۸ مرداد، ۹۰ درصد بازیگران خارجی نقش داشتند و ۱۰ درصد ایرانیان. کودتا نه توسط جمعیتی که در خیابان حضور داشتند، بلکه توسط ارتش سازماندهی شد. از همین رو ما آن را یک کودتای نظامی می‌نامیم...درباره نقش روحانیت در کودتا اغراق شده است...مصدق نماینده عقاید سکولار و ملی‌گرایانه بود.

ادامه مطلب