مطالب مرتبط با کلید واژه

محمدرضا شاه


انقلاب سفید چیزی نشد که شاه می‌خواست

انقلاب سفید چیزی نشد که شاه می‌خواست

از صدام حسین خوشم آمد...یک قذافی برای جهان عرب کافی است...سلسلۀ پهلوی در ایران ماندگار است، زیرا آیندۀ ایران به آن وابسته است...هر کس بخواهد دستش به من برسد باید از سدی بگذرد که از هفتصد هزار مرد درست شده که همه‌شان به من و سلطنت وفادارند...اگر پوستۀ یک درخت را بتراشی، خون سرخ از آن بیرون می‌آید چون کمونیست‌ها هنوز فعالند. شوروی هم می‌خواهد ایران را بگیرد...کودتای نظامی در ایران عملی نیست چون من خودم هر افسر ارتش را آموزش داده‌ام.

ادامه مطلب
گناه مصدق و علاء، دیدن شاه در دوران ضعف بود

گناه مصدق و علاء، دیدن شاه در دوران ضعف بود

هر چه در ایران اتفاق می‌افتاد دو حالت داشت: یا اینکه شاه دستور داده بود و دیگران مشغول اجرایش بودند؛ یا دیگران آنچه را تصور می‌کردند شاه دستور داده اجرا می‌کردند...شاه گفت: «تو در روزهای سختی ما را دیدی. دیگر الان بر فراز آتش‌فشان نیستیم. نظرت را برایم بگو.»...شاه ادامه داد: «مصدق...اولش انسان خوبی بود اما بعد خراب و سرنگون شد. فاطمی روح شریری بود که او را به سرنگونی کشاند.»...شاه از همۀ سیاستمدارانی که او را از کودکی‌اش می‌شناختند یا با او پیش از سال ۱۹۵۳ کار کرده بودند، متنفر است.

ادامه مطلب
شاه در برابر طوفان‌ها خود را تنها می‌دید

شاه در برابر طوفان‌ها خود را تنها می‌دید

برای شاه مهم بود که جهان عرب واقعیت‌های اتفاقات ایران را بداند، چرا که همۀ مردم در جهان عرب با مصدق همدل بودند...در خانۀ اشرف پهلوی عکس‌هایی از پدرش رضاشاه و عکسی کوچک از ناپلئون بناپارت بود...جمال عبدالناصر برای عادی‌سازی روابط، بستن دفتر روابط ایران و اسرائیل در تهران را شرط کرده بود...شاه شخصا مرا به تهران دعوت کرده بود در حالی که نزدیکترین دوست بزرگترین دشمنش در منطقه (جمال عبدالناصر) بودم و الان از مخالفان نزدیکترین دوستش در منطقه (انور سادات).

ادامه مطلب
رویای بی‌پایان شاه/ تحلیل شخصیت محمدرضا پهلوی از کودکی تا سقوط

رویای بی‌پایان شاه/ تحلیل شخصیت محمدرضا پهلوی از کودکی تا سقوط

زندگی محمدرضا از زمان تاجگذاری پدرش که نام خانوادگی پهلوی را برای خود برگزید، به رویایی بی‌پایان بدل شد... شاه ساعت‌ها در دفتر کارش می‌نشست و کسی را به حضور نمی‌پذیرفت و دربارۀ آینده رویا‌پردازی می‌کرد و از این عزلت‌گزینی‌ها، برنامه‌های جدید و عجیب و اسراف‌کاری‌‌هایی بیرون می‌آمد که کسی شهامت به پرسش کشیدن‌شان را نداشت...شاه که در رویای شکوه و عظمت غوطه‌ور بود نتوانست مفهوم رو به رشد حقوق بشر و نقش و نفوذ در حال افزایش نهادهای غیرحکومتی مثل سازمان عفو بین‌الملل را درک کند.

ادامه مطلب
انقلاب ایمان در ایران/ سال پایانی رژیم شاهنشاهی چگونه گذشت؟

انقلاب ایمان در ایران/ سال پایانی رژیم شاهنشاهی چگونه گذشت؟

به نظر می‌رسید شاه نمی‌دانست چگونه باید عکس‌العمل نشان دهد. از طرفی به نیروهای نظامی دستور می‌داد که با خشونت تمام از گسترش این اعتراضات جلوگیری کنند و از سوی دیگر دستور داد کازینو‌ها را که نماد فرهنگ غربی بودند، تعطیل کنند...در شهری چون پاریس، آیت‌الله خمینی بسیار راحت‌تر می‌توانست با استفاده از وسایل ارتباط جمعی با دنیا ارتباط برقرار کند...بازرگان تمامی خصلت‌هایی را که ایرانیان در یک رئیس دولت جست‌و‌جو می‌کردند، دارا بود. او در غرب تحصیلکرده بود اما باورهای عمیق مذهبی داشت.

ادامه مطلب