مطالب مرتبط با کلید واژه

دوره سازندگی


گفت‌و‌گوی تاریخ ایرانی با حسین راغفر: سیاست‌ تعدیل ساختاری هاشمی بازندگان زیادی داشت

گفت‌و‌گوی تاریخ ایرانی با حسین راغفر: سیاست‌ تعدیل ساختاری هاشمی بازندگان زیادی داشت

سیاست‌های قبل از دوره هاشمی نه به خاطر چپ‌روی بلکه به دلیل فضای حاکم بر کشور بود...سیاست تعدیل ساختاری در سال ۱۳۷۴ سبب تورم ۵۰ درصدی شد...مشکل اساسی فقدان حضور نهادهای حامی توسعه است...ارزش‌هایی که بعد از جنگ ظهور کرد، با ارزش‌های انقلاب بسیار متفاوت و حتی مخالف بود...هزینه‌های بازسازی پس از جنگ دلیلی بود بر اینکه سیاست‌های تعدیلی اجرا شود...تبعات سیاست تعدیل ساختاری تاکنون ادامه دارد.

ادامه مطلب
تقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی خود را فدای چرخش جامعه کرد

تقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی خود را فدای چرخش جامعه کرد

دوره آقای هاشمی سخت‌ترین دوره حیات جمهوری اسلامی بود، زیرا در این دوره هاشمی توانست شرایط جنگی را به شرایط سازندگی تغییر دهد... در دوره هاشمی تغییرات جز به جز و درون سیستمی اصل شد...تغییر گفتمان نتیجه تغییر موقعیت نیروی اجتماعی است. ما از طریق اهمیت دادن به تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها به تغییر گفتمان رسیدیم... دولت هاشمی نیامده بود که جامعه را مصرفی کند...در دوره هاشمی فاصله طبقاتی افزایش یافت...دولت خاتمی نتیجه طبیعی دولت هاشمی بود.

ادامه مطلب
با سیاست‌های دوره سازندگی قشر متوسط تقویت شد

با سیاست‌های دوره سازندگی قشر متوسط تقویت شد

آمریکا گرچه پیام‌های دوستانه‌ای ارسال می‌داشت و خواستار همکاری بیشتر بود، ولی جواب ما این بود که لازم است ابتدا اموال و کالاهای ایران را که ظالمانه نگه داشته بود، به ما پس بدهد، ولی زیر بار نمی‌رفت... بهای بنزین شش برابر شد؛ در کنار آزاد کردن بنزین در حد نیاز همه، هم مردم راحت شدند و هم بازار سیاه جمع شد...برای تکمیل نیروگاه بوشهر با روسیه وارد مذاکره شدیم و نهایتا قرارداد تکمیل آن بسته شد...در دوره سازندگی رسانه‌های نوشتاری از ۱۶۳ عنوان به ۳۴۴ عنوان افزایش یافت.

ادامه مطلب
سعید لیلاز در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی پدر توسعه سیاسی است

سعید لیلاز در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی پدر توسعه سیاسی است

پس از جنگ چاره‌ای جز در پیش گرفتن استراتژی اقتصاد بازار آزاد نداشتیم...سیاست‌های دوره سازندگی کشور را از لبه پرتگاه سقوط اقتصادی بیرون کشید...هاشمی مساله کهنه سرباز‌ها را حل کرد...هاشمی بیش از اندازه به جناح راست تکیه کرده بود...در پاییز سال ۷۰ ایران رکورد تولید ناخالص داخلی سال ۵۵ را پشت سر گذاشت...به دولت هاشمی بی‌انصافی زیادی شد...اراده هاشمی به هیچ وجه واردات کالاهای مصرفی و تغییر الگوی مصرف مردم نبود... خاتمی اقتصاد را با پایه‌های بسیار نیرومند تحویل گرفت.

ادامه مطلب
سعید حجاریان در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راست‌ها به هاشمی پشت کردند

سعید حجاریان در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: راست‌ها به هاشمی پشت کردند

ورود نظامی‌ها به اقتصاد کار خوبی بود...توسعه در زمان هاشمی ناموزون بود...خاتمی گفت تهاجم فرهنگی یعنی من. استعفا بدهم مشکل حل خواهد شد...هاشمی در مبارزه با فساد جدی بود...ما می‌گفتیم هیچ برنامه‌‌نویسی نباید در صورت شکست بگوید برنامه من به دلیل سیاسی شکست خورد بلکه باید از ابتدا مسائل سیاسی را هم در برنامه خودش بگنجاند...استان شدن بعضی شهرها برای راضی کردن مردم بود...هاشمی تصور می‌کرد برنامه اقتصادی به اندازه‌ کافی جوابگوی همه مشکلات خواهد بود.

ادامه مطلب