مطالب مرتبط با کلید واژه

شریعتی


شریعتی قیصر و گاو را دوست داشت

شریعتی قیصر و گاو را دوست داشت

موسوی و بازرگان به «جشن عاشورا» اعتراض کردند...بازیگر فیلم «الناس»، فرزند مهندس بازرگان بود...همسرم موسیقی «شهرزاد» کورساکف را در کانون توحید پخش کرد...به قوام علاقه‌مندم چون خیلی شبیه قاضی شارح در سربداران است...شریعتی یقین داشت که انقلاب می‌شود. بعد از آزادی‌ از زندان درباره حُر صحبت می‌کرد...معلم فیلم «جُنگ اطهر» ترکیبی از آل‌احمد، شریعتی و تجربه‌های خود من بود...می‌خواستیم برای فیلم «سفر سنگ» کیمیایی که بارقه‌های مذهبی داشت سرمایه‌گذاری بکنیم.

ادامه مطلب
ساواک می‌خواست از شریعتی یک کسروی بسازد

ساواک می‌خواست از شریعتی یک کسروی بسازد

دکتر شریعتی به من گفت مساله سینما و هنر را جدی بگیر...دکتر شریعتی یک سوسیالیست بود که مذهب را به عنوان زبانی برای ارتباط با توده‌های مردم انتخاب کرده بود...آرم حسینیه ارشاد را ما طراحی کردیم. بعدا گفتند اسم‌های عمر و عثمان در آرم حسینیه ارشاد است...با معماری حسینیه ارشاد موافق نبودیم. یک جور فکر می‌کردیم طرح کلیسا است...با مهندس عبدالعلی بازرگان، مهندس میرحسین موسوی، مهندس حمید نقره‌کار، حسن آلادپوش و حسن هندی شرکت سمرقند را تشکیل دادیم... سر تئا‌تر «سربداران» همه را بازداشت کردند.

ادامه مطلب