مطالب مرتبط با کلید واژه " امیرکبیر "


جدال اهل رقم و رمق/ از خیالات اتابکی امیرکبیر تا جای خالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

جدال اهل رقم و رمق/ از خیالات اتابکی امیرکبیر تا جای خالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

مکتوب کردن سند دخل و خرج و نقشه عسکریه نقش خیال میرزا تقی خان امیرکبیر بود که ۱۶۰ سال پیش در "کتابچه خیالات اتابکی" به صفحه رفت...ابتهاج لایحه "تعویض اختیارات و مسوولیت سازمان برنامه" را تنظیم کرد که موجب اختلاف با شاه شد.

ادامه مطلب