مطالب مرتبط با کلید واژه

امام موسی صدر


رد صدر؛ از تهران تا طرابلس

رد صدر؛ از تهران تا طرابلس

برآوردهای ساواک صراحت بر این داشت که «امام موسی صدر در اسارت سرهنگ قذافی است»...تغییر سفیر ایران در لبنان از نقاط مبهم پرونده امام موسی صدر است.

ادامه مطلب
کارنامه موسی صدر در لبنان؛ بیداری شیعی با مشارکت اجتماعی

کارنامه موسی صدر در لبنان؛ بیداری شیعی با مشارکت اجتماعی

موسی صدر متعلق به نسلی است که می‌خواهند به مدد علوم دینی اسلامی برای مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی راه‌حل ارائه دهند...بخشی از انگیزه مبارزه موسی صدر، نبرد با ایده‌های چپ‌گرایی بود که در جامعه نفوذ داشتند...وی جامعه شیعیان را تحکیم بخشید و باعث یک بسیج اجتماعی شد که به او اجازه داد علیه رقیبان سیاسی و اجتماعی موضع بگیرد...دهه ۶٠ نقطه عطفی در ظهور جامعه شیعه در لبنان بود. موسی صدر به شیعیان لبنان لحن، ایدئولوژی، بنیادهای جدید و عناصر مهمی برای استقلال و رهایی داد.

ادامه مطلب
قهرمان دورۀ گذار؛ از امل تا عمل

قهرمان دورۀ گذار؛ از امل تا عمل

دندی‌ایسم واپسین جرقهٔ قهرمانی در عصر سیطرهٔ انحطاط است...زمانهٔ فعالیت‌های موسی صدر توضیح‌دهندهٔ بخشی از روند پیدایش و تکوین این اسطوره است...قطع رابطهٔ صدر با شاه را تداوم رابطهٔ حکومت ایران با اسرائیل در دورانی تسریع کرد که اسرائیل شروع کرده بود به استفاده از بمب‌های فسفری به قصد نابود کردن محصولات کشاورزی جنوب لبنان... موسی صدر بهبود وضع زندگی مردمش را می‌خواست و گفته، «ما نه راست و نه چپ‌ بلکه رهروی راه عدالتیم.»...تلاش‌های صدر در بهبود جایگاه شیعیان لبنان تاثیر داشت.

ادامه مطلب
شگفتی‌های نجیب‌زادۀ عجیب

شگفتی‌های نجیب‌زادۀ عجیب

اوایل دههٔ ۱۳۴۰ مسیحیانی بودند که به دیدشان امام موسی صدر خصایل و هیبت مسیح را داشت... کریم بقرادونی، از روشنفکران برجستهٔ حزب مسیحیان مارونی لبنان به یاد می‌آورد که صدر «آدم جذابی بود که به ظاهر و لباسش می‌رسید و در رفتار و سخنرانی‌هایش دقت داشت.»... در موسی صدر، گرایش به حیرت‌زده کردن، در هیچ موردی به اندازهٔ روش‌های تلاشش برای پر کردن شکاف میان مسلمانان و مسیحیان مشهود و بارز نیست... صدر با لبنان زمان خودش هیچ پیوند اجتماعی یا ملی مستقیمی نداشت.

ادامه مطلب
دین و دندی؛ مذهبیونی که آراسته بودند

دین و دندی؛ مذهبیونی که آراسته بودند

در روایات شیعی در مورد هر دوازده امام آمده که قامت چشمگیر و لباس آراسته داشته‌اند. در ایران، آیت‌الله خمینی و بهشتی، قطعاً با این تصویر آرمانی منطبق بودند...در اروپای قرن نوزدهم، پاپ لئوی سیزدهم به چشم بسیاری آدم‌ها یک دندی بود. در دوران ما شخصیت نخستین رئیس‌جمهور قبرس، اسقف ماکاریوس که اتفاقاً موسی صدر را اغلب با او مقایسه می‌کنند، دندی‌طور به نظر می‌آید...دندی هم احترامی برای دولت قائل نیست و هم مطیع است...دندی نظم اجتماعی را دست می‌اندازد اما شورشی نیست.

ادامه مطلب
راز جذابیت رهبر شیعیان لبنان

راز جذابیت رهبر شیعیان لبنان

موسی صدر شهروندی ایرانی بود که سال ۱۳۳۸ ازش خواستند برود به لبنان و رهبر جامعهٔ شیعیان شهر صور شود، چون بر سر هیچ لبنانی‌ای برای نشستن در این جایگاه توافق نبود...موسی صدر یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های سیاسی‌ است که در خاورمیانهٔ مدرن ظهور کرد...جذابیت او محدود به شیعیان نمی‌شود...ابعاد دندی‌گونه وجههٔ عمومی امام موسی صدر شیفتگی‌ برمی‌انگیخت...دغدغهٔ من نه شخص موسی صدر بلکه وجههٔ اوست؛ «افسانه» یا به بیان دقیق‌تر اسطورهٔ اوست که می‌کوشم تفسیرش کنم.

ادامه مطلب
تلگراف‌های امام خمینی برای پیگیری سرنوشت موسی صدر

تلگراف‌های امام خمینی برای پیگیری سرنوشت موسی صدر

فکر می‌کردیم ماجرای امام موسی صدر دو روزه حل می‌شود...دکتر چمران جلساتی دربارۀ پیگیری سرنوشت امام می‌‌گذاشت. من و احمد با هم می‌رفتیم. فکر می‌کنم دکتر یزدی هم بود. در این جلسات بیشتر این ایده مطرح می‌شد که کار از طریق چند حقوقدان بین‌المللی انجام بگیرد. طرح خیلی هم پخته شد و همه راضی بودند. بالاخره به جمع‌بندی رسیدیم که چند نفر باشند...احمد بیشتر شخصی می‌آمد البته به امام گزارش هم می‌داد. یادم هست وقتی بر‌می‌گشتیم همین مساله را برای حضرت امام مطرح کرد که پیشنهادی شده و به این جمع‌بندی رسیدیم.

ادامه مطلب
امام موسی صدر با زنان بی‌حجاب تعامل خوبی داشت

امام موسی صدر با زنان بی‌حجاب تعامل خوبی داشت

احساس کردم که همۀ بی‌حجاب‌ها الزاماً بی‌دین نیستند. در لبنان دیدم افرادی هستند که واقعا حجاب ندارند اما خیلی دین دارند و کار خیر می‌کنند، کار فرهنگی می‌کنند... می‌دیدم خانم‌هایی که مسیحی یا مسلمان بودند و حجاب درستی نداشتند، دعوت می‌کردند و امام موسی صدر می‌رفتند منزلشان...خانمی می‌‌آمد که چریک بود. بعد دایی جان خیلی از او تعریف می‌کرد. برای من خیلی عجیب بود. بعد از انقلاب برای ما عادی شد...قم و شهری که من بودم و علمای قم هم محیطشان خیلی متفاوت بود با محیط لبنان و بیروت.

ادامه مطلب