مطالب مرتبط با کلید واژه

مصدق


ردپای ایرانی در تاریخ مصر ناصری/ مروری بر سفر مصدق به قاهره و ملی‌شدن کانال سوئز

ردپای ایرانی در تاریخ مصر ناصری/ مروری بر سفر مصدق به قاهره و ملی‌شدن کانال سوئز

نخست وزیر مصر به مصدق گفت: این مردم برای خوش آمدگویی به شما اجتماع کرده‌اند. مردم با فریاد خروشان خود شعار می‌دادند.مصدق که به هیجان آمده بود رو به نحاس کرد و گفت: برادر، تو با این مردم باید انگلیسی‌ها را از کانال سوئز بیرون کنی!

ادامه مطلب